Filmowanie, spoty reklamowe

DAUL Jacek Jastrzębski
- Kraków
Albex
- Gdańsk