Nasze usługi

Consus Carbon Engineering jest liderem na rynku ochrony klimatu i realizacji postanowień Protokołu z Kioto. Naszym celem jest kompleksowe wsparcie naszych klientów biznesowych i administracyjnych w zmniejszaniu ich negatywnego wpływu na klimat i środowisko.


Nasza misja to zrównoważona relacja między biznesem a środowiskiem na rzecz społeczeństwa.


Realizujemy usługi w zakresie:

SYSTEM EU ETS

SYSTEM
EU ETS

Usługi z zakresu raportowania i monitorowania emisji gazów cieplarnianych dla instalacji będących w systemie handlu uprawnieniami do emisji

zrównoważony rozwój

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
W BIZNESIE

Opracowywanie strategii zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstwa, wdrażanie norm środowiskowych, komunikacja działań prośrodowiskowych

efektywność energetyczna

EFEKTYWNOŚĆ
ENERGETYCZNA

Wdrażanie systemu zarządzania energią wg normy ISO 50 001, przeprowadzanie audytów energetycznych wymaganych dyrektywą o efektywności energetycznej, pozyskiwanie białych certyfikatów, opracowywanie strategii bezpieczeństwa energetycznego


ślad węglowy

KALKULACJA
ŚLADU WĘGLOWEGO

Kalkulacja śladu węglowego dla przedsiębiorstwa, produktów oraz wydarzeń, raportowanie do CDP, opracowywanie raportów pozafinansowych

gospodarka niskoemisyjna

PLAN GOSPODARKI
NISKOEMISYJNEJ / SEAP

Opracowywanie strategii niskoemisyjnego rozwoju dla gminy, wsparcie w przystąpieniu do inicjatywy Porozumienie Burmistrzów, w tym opracowanie SEAP

smart city

WSPARCIE
WDRAŻANIA PGN

Wsparcie we wdrażaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy (PGN), opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony klimatu, energetyki i ochrony środowiska